مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی مقصود از سال 1390متولی نظام آموزش عالی و مهارتی می باشد که زیر نظر وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی در 25 رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی فعالیت مینماید و تا کنون حدودا 95% دانش آموختگان دانشگاه علمی - کاربردی مقصود جذب بازار کار شده اند .
دارای امکانات دانشگاهی کم نظیر از قبیل سلف سرویس ( با دو سالن مجهز به تفکیک خواهران و برادران ) ، سرویس رایگان ، کتابخانه ( دارای دو سالن مطالعه به تفکیک برادران و خواهران ) ، سایت ، آزمایشگاه های مدرن و کارگاه های مختلف و مجهز می باشد .