شرکت عصرشیرین مقصود در سال 1392 باهدف تولید انواع شیرینی راه اندازی شد .
در تاریخ 19/8/92 موفق به اخذ پروانه کسب در واحد صنفی ممتاز تحت شماره 306 گردید و در سال 1393 اخذ شناسه از دانشکده علوم پزشکی غذا دارو و اداره استاندارد در بخش شیرینی های آردی و ثبت برند عصر شیرین مقصود گردیده است .
واحد سازمانی در چهار بخش :
1- مدیریت
2- مسئول فنی
3- اداری
4- مالی
واحد تولیدی شامل :
1- فرآیند آماده سازی مواد
2- قالب زنی
3- کوره
4- بسته بندی
کلیه محصولات با روش خانگی و سنتی و از مرغوب ترین مواد با دستگاه های صنعتی تهیه می گردد .
Cake

عصر شیرین مقصود