شما می توانید با گروه کارخانجات مقصود در ارتباط باشید

 

گروه کارخانجات مقصود

 

دفتر تهران

 

 

واحد فروش بازرگانی

 

دفتر مشهد